xxx-xxxx-xxxx admin@hederatech.com

Rejoignez Hedera

ทีมงานของ Hedera ช่วยให้การเจริญเติบโตและกระตือรือร้นมองหาคนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการของเราในการพัฒนาทักษะของพวกเขาและแบ่งปันความเชี่ยวชาญของพวกเขา

เรามีตำแหน่งถาวร

  • ที่มีประสิทธิภาพนักพัฒนา / sysadmins
  • ของนักพัฒนาเว็บวินเทจ
  • วิศวกรแยบยล IA
  • (สถานบริการ)ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
  • วิศวกรการรักษาความปลอดภัยพิเศษ
  • ผู้ช่วยบริหารจัดการ

เรายังมีการมอบหมายงานสำหรับนักเรียน:

  • เครื่องใช้ไฟฟ้า / บริหารระบบสำหรับ R & D บนเซิร์ฟเวอร์ขนาดเล็ก
  • ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาในไอโอวา
  • ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาของฐานข้อมูล NoSQL
  • R & D ในขั้นตอนของการพัฒนา virtualization