xxx-xxxx-xxxx admin@hederatech.com

Collaborative Cloud

Cloud Collaboratif เป็นเทคโนโลยีให้กับกลุ่มธุรกิจที่จะแบ่งปันโครงสร้างพื้นฐานของตัวเองในทุกการสร้างความปลอดภัย

เราจะเปิดตัวโครงการในการทดสอบเบต้าที่เรามองหา บริษัท หรือกลุ่ม บริษัท ที่ต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของพวกเขา หากคุณต้องการที่จะเข้าร่วมโปรดติดต่อเรา