xxx-xxxx-xxxx admin@hederatech.com

การเลือกใช้ระบบ Cloud Computing

Cloud คือ การให้บริการทางด้าน IT ซึ่งผู้ใช้งานปรับเปลี่ยนการใช้งานได้อย่างตามใจ อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นสูง สำหรับค่าใช้บริการ ก็คิดจากการใช้งานจริง ผู้ใช้งานสามารถใช้ Cloud ผ่าน Internet ได้ เพราะฉะนั้น Cloud จึงเป็นบริการด้าน IT ใช้งานได้ทุกสถานที่เพียงแค่มี Internet ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว แถมยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้อีกเยอะ

 

Cloud Computing แบ่งออกเป็น 3 แบบ ได้แก่…

  1. IaaS ย่อมาจาก Infrastructure as a Service คือ การให้บริการทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเป็นการให้บริการHardware สำหรับ Server Storage ระบบเครือข่ายรวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัย ในรูปแบบ Virtualization โดยเลือกใช้งานทั้งหมดจะทำผ่าน Web Browser เมื่อคุณซื้อบริการแล้ว ก็จะได้เครื่อง Server เปล่าๆ มา 1 เครื่อง หลังจากนั้นคุณจะลงโปรแกรมอะไรก็ตามความต้องการ อีกทั้งคุณยังสามารถจัดระบบเครือข่ายสำหรับ Server Storage ของคุณได้อีกด้วย
  2. PaaS ย่อมาจาก Platform as a Service คือ บริการด้าน Platform ที่รองรับการทำงานของ Application
  3. SaaS ย่อมาจาก Software as a Service คือ การให้บริการ Software Application ให้แก่ผู้ใช้งาน โดยคิดค่าบริการเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ใช้หรือคิดตามปริมาณใช้งาน

โดย Cloud ทั้ง 3 รูปแบบนี้ ก็มีความแตกต่างกันตามที่กล่าวเอาไว้ในข้างต้น เพราะฉะนั้นมักถูกนำมาเปรียบเทียบในเรื่องของหน้าที่และดูแลรับผิดชอบ มีการแบ่งผู้ให้บริการ รวมทั้งตัวของคุณเองว่ามีหน้าที่ทำอะไรบ้าง

  • IaaS มีงานต้องทำมากที่สุดตั้งแต่ OS ถือกำเนิดขึ้นมา โดยทางผู้ให้บริการก็จะให้เครื่องเปล่าแก่ผู้รับบริการ เช่น Google Compute Engine, Digital Ocean เป็นต้น แล้วค่อยนำมาต่อยอดหาหนทางด้วยตัวเอง สำหรับ IaaS ถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆ ไม่ค่อยแนะนำให้ใช้ เพราะไม่ค่อยลดงานสักเท่าไหร่
  • PaaS สำหรับผู้ให้บริการส่วนใหญ่ ก็จะมี Web หรือ Application Server ไว้ให้ติดตั้ง Application ที่คุณพัฒนาลงไป นอกจากนี้ยังมี Database Server เอาไว้เก็บข้อมูลของ Application อีกด้วย โดยทั้ง Application Server หรือ Database Server ผู้ใช้งานก็จะมีหน้าที่ใช้งานเท่านั้น ส่วนเรื่องดูแลรักษาผู้ให้บริการก็จะคอยดูแลเรื่องต่างๆ ให้เอง เช่น Google Big Table , Azure Document DB, Amazon Beantalks, Dynamo DB , Azure WebApp และอื่นๆ อีกมากมาย
  • SaaS คือ Application สำเร็จรูปที่พร้อมใช้งานได้ทันที ไม่จำเป็นต้องพัฒนา หรือติดตั้งให้ยุ่งยาก ยกตัวอย่างเช่น Google App, Saleforce, Office 365 เป็นต้น สำหรับบางคนชอบใช้ SaaS ในกรณีเป็น Application ที่มีมาตรฐานชัดเจนในท้องตลาด แต่ถ้าเป็น Application ที่จำเป็นต้องพัฒนาใหม่แนะนำให้ใช้ PaaS จะตอบโจทย์มากกว่า

แต่ทั้งนี้หนึ่งในปัญหาหลัก คือ ความรู้ – ความเข้าใจเรื่อง Cloud Computing เพราะในธุรกิจของประเทศไทยยังมีข้อจำกัดอีกมากมาย นอกจากนี้การใช้ Cloud Computing สามารถกระทบต่อวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนแนวคิดขององค์กรอีกหลายแห่งค่อนข้างมาก