xxx-xxxx-xxxx admin@hederatech.com

Cloud ยกระดับกลยุทธ์เปลี่ยนธุรกิจเข้าสู่ยุคดิจิทัล

Cloud-leverages-strategy-news-site

เนื่องจากโลกธุรกิจในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว จากการใช้เทคโนโลยีเข้ามาควบคุมการทำงานในทุกขั้นตอน ทำให้การดำเนินงานของคุณสำเร็จได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ในปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการจำนวนมาก พยายามปรับตัวพร้อมมองหาโอกาสทางธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางด้านธุรกิจในทุกๆ ด้าน

Cloud กับการยกระดับกลยุทธ์ที่นำมาใช้ในการเปลี่ยนธุรกิจ

โดย Cloud เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่กำลังมาแรงที่สุด ณ ขณะนี้ สามารถช่วยในการตอบโจทย์การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาธุรกิจ ด้วยการใช้งานระบบ Cloud จึงทำให้องค์กรนำทรัพยากรมาใช้ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังนำมาใช้ได้อย่างเป็นระบบ และรวดเร็วอีกด้วย

โดยธุรกิจที่ดีในปัจจุบันนี้ จะต้องมีการกำหนดรูปแบบให้เกิดความยืดหยุ่นอันเป็นไปตามลักษณะงานนั้น อีกทั้งยังต้อง ควบคุมค่าใช้จ่ายได้โดยง่าย ซึ่งมีให้เลือกทั้งการเช่าใช้ หรือ จ่ายเงินตามการใช้งานจริง โดยที่ไม่ต้องลงทุนในการสร้างระบบเสียก่อน สามารถแบ่งการบริการเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่…

  • IaaS – การให้บริการ, เช่าเครื่อง โดยผู้ใช้งานนำเครื่องไปทำการติดตั้ง Software ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย เพื่อนำมาใช้งานได้เอง
  • PaaS – ให้บริการ Platform ต่างๆ เช่น Web Service, Database, Big Data เป็นต้น สำหรับข้อดี ก็คือ ช่วยเพิ่มความเร็วในการขึ้นระบบมากกว่าใช้การใช้ IaaS เนื่องจากไม่จำเป็นต้องมา ติดตั้ง Platform เอง โดยผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูล รวมทั้ง Application มาใช้งานบนระบบนี้ได้แบบทันที ทันใจ
  • SaaS – มาพร้อมระบบ Application ที่ใช้งานทันที ยกตัวอย่างเช่น ผู้ใช้งานสามารถใช้ Microsoft Office 365 เพื่อนำมาผสมผสานกับการใช้งานในระบบ E-mail บน cloud ได้ทันที โดยที่ไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้งระบบเองแต่อย่างใด

news-Cloud-leverages-strategy-site

Cloud กับการใช้งานธุรกิจ

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดก็ตาม ถ้ามีความสนใจในการสร้างประเมิน คุณลักษณะการใช้งานภายในองค์กรของตนเอง รวมทั้งเลือกทำการติดตั้งอย่างเหมาะสม ก็จะมีการพัฒนาล้ำหน้ากว่าใครได้ทั้งนั้น สำหรับการใช้งานแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่…

  • Private Cloud คือ ระบบ Cloud ประเภทหนึ่งซึ่งทำงานอยู่ภายใต้องค์กรในแต่ละองค์กร สำหรับองค์กรที่ทำการติดตั้ง Hardware และ Software ซึ่งใช้เป็นพื้นฐานในการสร้าง Cloud Data Center ตลอดจนบริหารจัดการด้วยตัวเอง ผ่านระบบ Private Cloud Data Center มีประโยชน์มาก ในยามมีผู้ใช้งานต้องการใช้งานทรัพยากรอย่างเร่งด่วน ก็ขอได้ด้วยตัวเองผ่านระบบได้เลย หลังจากนั้นระบบก็จะทำการสร้างทรัพยากรให้แบบอัตโนมัติ ตามเวลาที่ใช้งานจริง
  • Public Cloud คือ ระบบ Cloud ประเภทหนึ่งซึ่งทำงานซึ่งมีทั้งที่ตั้งทั้งจาก Data Center สามารถตั้งอยู่ภายในประเทศและภายนอกประเทศได้ โดยองค์กรไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อหรือติดตั้ง Hardware และ Software เลยแม้แต่น้อย เพื่อนำมาใช้เป็นทรัพยากรหลักและระบบ Cloud Data Center โดยที่ไม่จำเป็นต้องดูแลระบบเองให้ยุ่งยากมากขึ้นไปอีก
  • Hybrid Cloud เป็นการการประยุกต์การใช้งานร่วมกันของ Private Cloud กับ Public Cloud โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ทำเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากการใช้ Private Cloud นำมารับ Workload ซึ่งใช้งานเป็นหลักประจำทุกวัน เพื่อนำมาใช้ในการสนับสนุนตลอดจนการดำเนินงานของธุรกิจ รวมทั้งWorkload ต่างๆ ในส่วนที่เหลือ ยกตัวอย่างเช่น Season Workload ตลอดจนระบบ Development ให้นำไปใช้งานบน Public Cloud แทน เพื่อสร้างความยืดหยุ่นอีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของ Hardware ได้จำนวนมาก เพราะในอดีตต้องซื้อเตรียมไว้สำรองเป็นจำนวนมาก

และสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการนำระบบปฏิบัติการ Cloud มาใช้ในการทำงานเท่านั้น ซึ่งการประยุกต์ใช้นั้นยังมีอีกมากมายหลายประการ อีกทั้งยังมีข้อดีที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณเกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดได้อย่างรวดเร็ว เท่าทันสังคมโลกที่มีการแปรเปลี่ยนไป เพราะฉะนั้นจึงควรศึกษาองค์ความรู้ทางด้าน Cloud เสียตั้งแต่วันนี้ จะได้เท่าทันโลก