xxx-xxxx-xxxx admin@hederatech.com

Cloud คืออะไรในปัจจุบัน

Cloud-photo-ross

หลายคนคงเคยเห็นสัญลักษณ์ โลโก้ รูปก้อนเมฆหากเพียงผิวเผินคุณคงนึกถึง Icloud บน Iphone หรือ Google drive บน Android คุณเข้าใจถูกต้อง แต่แท้จริงแล้วมันคือส่วนหนึ่งของ Cloud คือคลังเก็บข้อมูลขนาดยักษ์ ไม่ว่าจะเก็บข้อมูล แอปพลิเคชัน สำหรับองค์กรภายในก็เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดขั้นตอนบางอย่างที่ทำให้เสียเวลาออกไป อย่างเช่นหากเราต้องการข้อมูลบางอย่าง เราจะต้องติดต่อแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาใช้งาน แต่ถ้าคุณใช้ระบบนี้และมีสิทธิ์เข้าถึงระบบข้อมูลนี้อยู่แล้ว เราก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลย เป็นการประหยัดเวลา เพราะธุรกิจนั้นเวลาหมายถึงเม็ดเงินที่เสียไป หรือแม้แต่การค้าที่เปิดกว้างให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงเพื่อการค้าออนไลน์ Cloud จะเหมือนหน้าร้านที่มีสินค้ามาวางให้เลือกซื้อ ผู้ผลิตไม่ต้องจัดการระบบส่งของเอง แต่จะมีผู้เชี่ยวชาญมาดูแล หากจะให้ยกตัวอย่างองค์กรที่ใช้แล้วคุณผู้อ่านนึกภาพตามได้ นั่นคือ Amazon ที่เราสั่งออนไลน์กันนั่นแหละ แล้วตกลง Cloud นี้มีกี่แบบกันนะ

 

Cloud  มีทั้งหมด 4 แบบ

  1. Private cloud จะใช้สำหรับองค์กรภายใน ที่ต้องการให้บุคลากรเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกขึ้น อีกทั้งขนาดที่บรรจุข้อมูลนั้นยังขยายได้ตามความต้องการ มีความปลอดภัย เพราะเก็บข้อมูลไว้เพียงสำนักงานใหญ่Datacenter เท่านั้น
  2. Public Cloud ในกรณีนี้ เสมือนผู้ให้บริการเป็นหน้าร้านจัดตั้ง Software , Hardware และให้ผู้ใช้องค์กรเข้าไปเช่าบริการ ค่าบริการเป็นรายเดือนหรือปี เช่น Microsoft Azure, vCloud Air

      3.Community Cloud คือ การร่วมกันโดยกลุ่มคนจากองค์กรต่างๆ ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีจุดมุ่งหมายและความต้องการใช้บริการแบบเดียวกัน เช่น กลุ่มธุรกิจ สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานภาครัฐ

  1. Hybrid cloud คือการรวมกันระหว่าง สองแบบขึ้นไป เพิ่มการจัดการมากขึ้น เพื่อจัดการอุดรอยรั่วของ Private, Public และ Community Cloud

Cloud-photo-plz

Cloud แยกตามประเภทของเทคโนโลยี

  • Software-as-a-Service (SaaS) –เป็นการใช้แอปพลิเคชัน หรือ Software โดยไม่ต้องดาวน์โหลดติดตั้งที่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ เช่น Google Document โดยให้บริการโปรแกรมออฟฟิศต่างๆได้แก่ Doc , ODT, XLS , PTT , RTF , CSV เป็นต้น และสามารถฝากไฟล์ผ่านระบบออนไลน์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆการรับส่งอีเมล์ก็ใช้ระบบนี้เช่นเดียวกัน เช่น Outlook , Yahoo , Facebook , Gmail และ Amazon
  • Infrastructure-as-a-Service (IaaS) –เป็นบริการพื้นฐานของระบบ จำพวกเครือข่ายข้อมูล (network) ระบบเก็บข้อมูล (Storage) พื้นที่เซิร์ฟเวอร์ (Hosting) ผู้ใช้บริการต้องเช่าเครื่องและนำไปติดตั้งตามระยะเวลาเป็นรายเดือนหรือปี และเสียค่าบริการตามพื้นที่การใช้งาน
  • Platform-as-a-Service (PaaS) –บริการด้านแพลตฟอร์ม สำหรับนักพัฒนาโปรแกรม โดยนักพัฒนาสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา JAVA หรือ Python และโฮตส์โปรแกรมลง Server ของ Google โดยมีค่าบริการตามขนาดพื้นที่ข้อมูล

นับว่า Cloud มีประโยชน์อย่างมากสำหรับทั้งวงการธุรกิจ การศึกษา การเลือกใช้และเลือกรับบริการนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ และงบประมาณขององค์กร แต่ทั้งนี้การใช้งานนอกจากจะสะดวกแล้ว ยังส่งผลต่อรูปลักษณ์องค์กร ที่มีการวางระบบดีที่ ดูน่าเชื่อถืออีกด้วย