xxx-xxxx-xxxx admin@hederatech.com

ไอทีเอเชียนิยมใช้ Hybrid Cloud

Hybrid Cloud

Microsoft ระบุ ผู้บริหารไอทีเอเชียนิยมใช้ Hybrid Cloud สุดๆ

ไมโครซอฟท์ได้มีการประกาศถึงผลสำรวจที่มีต่อผู้บริหารฝ่ายไอทีทั้งเอเชียแปซิฟิกจำนวน 1,200 คน ทั้งหมด 12 ประเทศ ก็ได้มีการเปิดเผยแนวทางในการพัฒนาองค์กรด้วยการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่เพื่อพลิกโฉมวงการธุรกิจดิจิตอล แม้จะยังคงต้องเจอกับปัญหาที่เป็นความท้าทายเกี่ยวกับระบบการจัดการแบบเดิมๆ จากผลสำรวจดังกล่าวพบว่าผู้บริการถึง 48% เลือกใช้ระบบ Hybrid Cloud ในอนาคตอันใกล้แทบระบบ Cloud แบบสาธารณะหรือแค่ในองค์กรเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบองค์กรให้ตอบสนองต่อความต้องการของโลกธุรกิจในยุคดิจิตอลมากยิ่งขึ้น จากกลุ่มผู้บริหารฝ่ายไอทีกว่าครึ่งหนึ่งที่ทำการเลือกใช้ระบบ Hybrid Cloud ต่อองค์กรของตนเองเป็นอันดับต้นๆ

Hybrid Cloud-

ซึ่งพบว่า 8 ใน 10 คนจะมุ่งเน้นในส่วนของการทำงานให้เกิดการประสานกันเป็นหนึ่งเดียว เลือกใช้เครื่องมือชุดเดียวในการบริหารจัดการ Cloud ทุกส่วน อย่างไรก็ตามจากผลสำรวจเผยว่าผู้บริหารฝ่ายไอทีในประเทศไทยส่วนมากยังคงมีมุมมองเดิมๆ กับเทคโนโลยี Cloud แม้กว่า 89% จะระบุว่าพร้อมใช้งานแต่กว่าครึ่งหนึ่งของผู้บริหารกลับมองว่าแอพฯ นี้ใช้ได้แค่ระบบพื้นฐาน ซึ่งก็ต้องเป็นสิ่งที่สร้างมุมมองกันต่อไป