xxx-xxxx-xxxx admin@hederatech.com

การนำ IT และเทคโนโลยี Cloud มาใช้พัฒนาชีวิต , ธุรกิจ และการศึกษา

โลกของเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 สำหรับยุคแรกนั้น ถือกำเนิดในปี ค.ศ. 1784 ซึ่งเป็นยุคเครื่องจักรไอน้ำ , ยุคที่2 เกิดในปี 1870 ค.ศ. ยุคระบบไฟฟ้า , ยุคที่ 3 ปีค.ศ. 1969 ยุค IT โดยเหลือเวลาอีกไม่นานที่โลกกำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคที่ 4 นั่นก็คือยุค cyber ยุคแห่งอนาคตซึ่งสามารถวิเคราะห์ล่วงหน้าได้ว่าเกิดอะไรขึ้น

จากความสามารถของเทคโนโลยีนี้เอง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการทำงาน ยกตัวอย่าง เช่น Taxi สมัยก่อนต้องเป็นคนขับ Taxi เป็นอาชีพเท่านั้น หากแต่ตอนนี้มีบริการ เช่น Uber ไม่ว่าใครก็ตามที่มีรถ สามารถมาเป็นผู้ให้บริการรับส่งผู้โดยสารได้ อีกทั้งเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้ว ระบบก็จะตัดเงินผ่านบัตรเครดิตไปได้ทันที โดยบริษัท Uber ไม่มีรถของตัวเองสักคัน แต่ก็สามารถสร้างธุรกิจรถโดยสารได้

สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ เนื่องจาก Internet connect เป็นตัวเชื่อมต่อมนุษย์เข้าหากันทุกเวลา เมื่อมนุษย์เดินทางไปแห่งไหน อินเทอร์เน็ตก็จะตามไปทุกหนทุกแห่ง อินเทอร์เน็ตจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่มนุษย์ขาดไปไม่ได้เสียแล้ว

ในปี 2020 โลกอาจก้าวเข้าสู่ยุค 5G ความเร็วสูง 10 Gbps หากแต่ไม่ใช่ความเร็วของอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มันยังหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและธุรกิจด้วย

Internet of Thing อุปกรณ์ต่างๆในโลกใบนี้ได้รับการพัฒนาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้าไปหลายอย่างแล้ว เช่น Smart watch นาฬิกาอัจฉริยะ, รองเท้าต่ออินเตอร์เน็ตได้ สามารถติดตามดูความเคลื่อนไหวได้ เอาไว้ใช้สำหรับเด็ก เป็นต้น ภายในอนาคตก็จะมีอุปกรณ์ประเภทนี้ออกมาประมาณ 5 หมื่นล้านชิ้น และประชากรของโลกประมาณ 6 – 7พันล้านคน เฉลี่ย 1 คน ก็จะเป็นผู้ครอบครองอุปกรณ์เหล่านี้ถึง 6 – 7 ชิ้นเลยทีเดียว โดยอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ต้องสามารถนำข้อมูลจากอุปกรณ์ ไป Sync บน Cloud ได้

Cloud Computing คือ การประมวลผลบนก้อนเมฆ ที่มีความโดดเด่น ทั้งทางด้านความเร็ว, ความเสถียร, ใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น PC, Note Book, Tablet, Smart Phone เจ้า Cloud Computing กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม IT ให้เป็นเหมือนอุตสาหกรรมไฟฟ้า คือ ใช้มาก – จ่ายมาก ใช้น้อย – จ่ายน้อย องค์กรต่างๆไม่จำเป็นต้องลงทุนกับระบบ IT ทั้งหมด เหมือนแต่ก่อน

สำหรับ BIG DATA Analytic ก็คือ การนำข้อมูลที่มีอยู่บน Cloud มาเป็นข้อมูลใหม่ ซึ่งสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ

Cloud เข้ามามีส่วนช่วยต่อธุรกิจได้อย่างไร?

  • Agilty ทำอย่างให้ทุกอย่างเร็วขึ้น
  • Backup – Restore ช่วยดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
  • Elastic ขยายได้ หยุดได้ ตามต้องการ
  • Fast Development การนำ Cloud มาใช้ช่วยสร้างธุรกิจให้เร็วขึ้น
  • Anywhere Anytime ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีอินเทอร์เน็ต