xxx-xxxx-xxxx admin@hederatech.com

อธิบายวิธีการใช้งาน ระบบ Cloud

Cloud -

ด้วยความทันสมัยขึ้นของเทคโนโลยีทำให้ตัวเราเองก็ต้องมีการพัฒนาเป็นประจำอยู่เสมอ ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเองเพียงอย่างเดียว เราจะเห็นว่าองค์กรหลายองค์กรเองก็มีการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพื่อเป็นการพัฒนาและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสิ่งที่ตนเองสร้างขึ้นมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีหลายอย่างล้วนแล้วแต่สร้างประโยชน์ให้กับผู้ใช้งานได้อย่างมากมาย แต่ถึงกระนั้นผู้ใช้งานเองก็ต้องรู้จักวิธีการใช้เพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยเช่นเดียวกัน อย่างระบบ Cloud ก็นับว่าเป็นระบบที่มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อย ซึ่งการใช้งานระบบนี้ก็ไม่ได้ยากเย็นเท่าไหร่เลยจริงๆ

Cloud _

ทำความเข้าใจโครงสร้างของระบบ Cloud

ปกติแล้วระบบ Cloud จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ นั่นคือ Front End ที่จะมี Client Infrastructure เป็นตัวการสำคัญ และ Back End ที่จะประกอบไปด้วย Application, Management, Security, Service, Cloud Runtime, Storage, Infrastructure โดยจะสามารถแบ่งอุปกรณ์พื้นฐานเป็น Server, Storage, Network และ Cloud Runtime ซึ่งส่วนนี้ถือว่าเป็น Middleware สำหรับการใช้บริการจัดการ Back End จะมีระบบ Management และ Security สำหรับช่วยบริหารจัดการอุปกรณ์ต่างๆ ให้ทำงานได้เป็นเนื้อแบบเดียวกัน มีความปลอดภัยต่อการเข้าถึง

Cloud .

รูปแบบในการให้บริการ

Private Cloud – การใช้งานจะอยู่ภายใต้พื้นฐานโครงสร้างขององค์กร ผู้ใช้งานอาจทำการดูแลด้วยตนเองหรือจะจ้างให้คนอื่นมาดูแลให้ก็ได้ อุปกรณ์สามารถเลือกติดตั้งได้ทั้งภายใน ภายนอกที่ทำงาน หรือจะติดตั้งทั้งสองสถานที่เลยก็ได้

Community Cloud – การใช้งานระบบจะอยู่ภายใต้การร่วมงานของกลุ่มสมาชิก ข้อมูลจะมีอยู่ร่วมกัน ตามเงื่อนไขจากรัฐหรือองค์กรดังกล่าว สมาชิกจะทำการดูแลบริหารจัดการโครงสร้างด้วยตนเอง หรืออาจทำผ่านบุคคลที่สามก็ได้เช่นเดียวกัน อุปกรณ์สามารถเป็นได้ทั้งการติดตั้งในพื้นที่ชุมชนหรืออาจเป็นนอกสถานที่ก็ได้

Public Cloud – การใช้งานระบบจะรวมกันกับสาธารณชน ทั้งองค์กรทั่วไปหรือองค์กรขนาดใหญ่ก็ตาม ผู้บริหารจะเป็นผู้ที่ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางไอทีกับระบบซอฟต์แวร์ที่มีความเกี่ยวข้องกันทั้งหมด

Hybrid Cloud – นี่คือการผสมผสานระหว่าง Private Cloud และ Public Cloud จะขึ้นอยู่กับการใช้บริการว่าต้องการด้านไหน อาจเลือกทำงานแบบอิสระ หรือเลือกการเชื่อมโยงให้เข้าหากันก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องทำงานร่วมกันในระดับข้อมูลหรือระดับซอฟต์แวร์ที่ประยุกต์ได้ ปกติแล้วการใช้งานทั่วจะเลือกใช้ Private Cloud ก่อน จนกระทั่งต้องการเพิ่ม Capacity แบบชั่วคราวจึงจะให้ Public Cloud เพิ่มเติมเอา

แม้อาจดูเป็นสิ่งที่มีความสลับซับซ้อนและยุ่งยากไปสักหน่อย แต่การใช้งานระบบ Cloud รวมถึงการใช้งานในระบบใกล้เคียงก็ไมได้ยากจนเกินความสามารถแต่อย่างใด หากเลือกนำมาใช้ได้อย่างดีที่สุดแล้วยังไงก็ต้องได้สิ่งตอบแทนที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนกับระบบ Cloud