xxx-xxxx-xxxx admin@hederatech.com

ปัจจัยในการเลือกใช้ระบบ Cloud Computing

Cloud-Computing-web-program

แม้คนยุคใหม่จะเริ่มเข้าใจว่าการนำเอาระบบ Cloud Computing เข้ามาใช้ภายในองค์กรเป็นเรื่องดีมากๆ กระนั้นการเลือกเข้ามาใช้งานกับองค์กรของตนเองไม่ใช่ว่าจะเลือกเข้ามาใช้กับทุกๆ ระบบได้เหมือนกันหมด ดังนั้นการเลือกใช้งานจึงจำเป็นต้องมีปัจจัยที่เหมาะสมในการเลือกใช้เช่นกันไม่อย่างนั้นอาจไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดดังที่ตั้งใจเอาไว้ก็ได้ การทำความเข้าใจในเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้ให้มากกว่าแค่การทำความเข้าใจพื้นฐาน

Cloud-Computing-site-program

ปัจจัยสำคัญสำหรับการเลือกใช้ระบบ Cloud Computing

สิ่งสำคัญลำดับแรกคือจำเป็นต้องมององค์กรของตนเองก่อนว่าเป็นในรูปแบบไหน ยกตัวอย่างถ้าเป็นองค์กรในรูปแบบ SME การเลือกใช้ระบบ Cloud Computing อาจเหมาะสมกับข้อมูลส่วนใหญ่ที่ไม่ค่อยเป็นความลับ ซึ่ง Cloud Provider เจ้าใหญ่ๆ เต็มไปด้วยความปลอดภัยระดับคุณภาพดี การเลือกใช้บริการ Public Cloud ยังมีการดูแลรักษาความลับได้ดีกว่าพนักงานภายในองค์กรด้วยซ้ำ

อย่างไรก็ตามกรณีที่องค์กรเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยก็สามารถเลือกใช้บริการของผู้ทำแบบเป็นส่วนตัวของเราเองได้เป็นการแยกระบบของตนเองออกจากบริการของ Public Cloud ทั่วไปส่งผลให้ระบบดังกล่าวเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม อีกคำถามที่น่าสนใจคือระบบ Cloud Computing มีเสถียรภาพมากพอแค่ไหน จริงๆ ก็ต้องยอมรับการทำงานทุกอย่างจำเป็นต้องดูแล บำรุงรักษา มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามเหมาะสม ซึ่งการใช้งาน Cloud Computing เหมือนกับการเช่าหรือใช้ของสาธารณะอันมีบริการหลากหลายจึงจำเป็นอยู่ที่ว่าเราจะเลือกอะไรมากกว่า ถ้าเราเลือกใช้บริการของดีค่าใช้จ่ายก็ต้องสูงเป็นธรรมดาและความเสถียรก็ต้องเพิ่มมากขึ้นเป็นเรื่องปกติ

Cloud-Computing-program-site

แบบนี้เราควรเลือกใช้ผู้ให้บริการแบบใดดี นี่เป็นอีกคำถามที่น่าสนใจต้องบอกว่าสมัยนี้เรามีผู้ให้บริการเยอะมากๆ การเลือกก็ต้องเลือกให้เหมาะสมมีการศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียดรอบคอบที่สุด เช่น การใช้เทคโนโลยีของผู้ให้บริการ, ข้อมูลด้านเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้, จำนวนลูกค้าและชื่อลูกค้าที่ใช้งาน, มาตรฐานด้านความปลอดภัย, ข้อตกลงต่างๆ ในการให้บริการ, ความน่าเชื่อถือรวมถึงความมั่นคงของตัวผู้ให้บริการด้วยเรื่องต่างๆ เหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจ

การเลือกใช้งานระบบ Cloud Computing ยังอาจเป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายองค์กรดังนั้นการมีข้อมูลต่างๆ หรือการศึกษารายละเอียดให้มั่นใจจะทำให้การตัดสินใจเลือกใช้งานเป็นเรื่องดีมากๆ ไม่ใช่แค่เห็นว่าเป็นระบบใหม่ก็เลือกใช้งานโดยที่ไม่มีการศึกษาข้อมูลใดๆ เลยแบบนี้จะทำให้กลายเป็นภาระขององค์กรมากกว่า และกลายเป็นไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งดีๆ เหล่านี้ได้เลย เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ทุกๆ ฝ่ายในองค์กรจำเป็นต้องปรึกษาหารือกันให้ดีหากไม่อยากให้งานออกมาแย่และไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้คาดเอาไว้ตั้งแต่แรกเริ่มเลย