xxx-xxxx-xxxx admin@hederatech.com

ตัวอย่างการใช้ Cloud Computing จริงๆ

Cloud Computing สามารถใช้ได้จริงแม้กระทั่งในชีวิตประจำวัน ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ ถ้าคุณใช้ Facebook, Gmail, Dropbox หรือแม้แต่ Google Calendar สิ่งเหล่านี้ คือ Application บน Cloud ทั้งหมดมันทำให้คุณเข้าถึงข้อมูล ได้ทุกแห่งหน, ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์

ตัวอย่างการใช้ Cloud Computing

ทำเว็บไซต์

เมื่อคุณต้องทำเว็บไซต์องค์กร และต้องการใช้บริการ Web Hosting ที่เป็น Cloud ซึ่งให้บริการแบบ PaaS คุณสามารถเลือกใช้ Hostmonster ที่มี Web hosting อยู่เป็นล้านไซต์ และใช้ Cloud Infrastructure ที่มีความแม่นยำ รวมทั้งเลือก install โมดูลต่างๆได้อย่างรวดเร็ว

ระบบ E – Mail

ระบบ E – Mail ในปัจจุบันจำเป็นต้องใช้ Cloud SaaS อย่างบริการ Google Apps for Business มีทั้ง Mail Calendar และทำเอกสารร่วมกันผ่าน Google Docs ทำให้ง่ายต่อการทำงานร่วมกัน อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงระบบได้ทุกแห่ง และทุกอุปกรณ์

ระบบบริหารงานลูกค้า

หลายๆองค์กรจำเป็นต้องพัฒนา Application ระบบ CRM ของลูกค้า ซึ่งเราขอแนะนำระบบ CRM ของ Salesforce อันเหมาะกับงานขายทั่วไปมากกว่า เช่น Force.com ที่เป็น PaaS Cloud อันเป็น Salesforce Engine มาพัฒนาโปรแกรมเอง ทำให้ปรับปรุง Application ขององค์กรได้ ด้วยราคาใช้จ่ายจริง

การแชร์ไฟล์ภายใน

องค์กรจำเป็นต้องมีแชร์ storage ซึ่งต้อง sync ได้กับทุกอุปกรณ์ อย่าง Dropbox ที่เป็น SaaS Cloud ใช้ในการแชร์เอกสารต่างๆได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังสามารถช่วยลดการส่ง ไฟล์ขนาดใหญ่ทาง E – Mail ได้อีกด้วย โดย Dropbox ที่เป็น Free Edition จะมีข้อจำกัดคือให้พื้นที่แค่ 2 Gb เท่านั้น สำหรับหน่วยงานที่ต้องการพื้นที่จำนวนมากอาจต้องพิจารณาเลือกใช้ Dropbox Pro หรือ Dropbox for Business ซึ่งมอบพื้นที่เก็บให้มากขึ้น โดยแน่นอนว่ามันก็จะมีค่าใช้จ่ายพอสมควร

การแชร์เอกสารภายนอก

IMC Institute มีเอกสารเป็น slide รวมทั้งเอกสารทั่วไปซึ่งใช้ส่งให้แก่บุคคลภายนอก สำหรับกรณีนี้หนึ่งในทางเลือกที่เราอยากแนะนำ คือ Slideshare สำหรับในปัจจุบันนี้คุณ Upload เอกสารต่างๆขึ้นได้ทันที โดย Slideshare ก็จัดว่าเป็น SaaS อีกรูปแบบหนึ่ง โดยทางเลือกสำหรับองค์กร คือ การใช้เวอร์ชั่น Pro เพื่อจะได้ทราบข้อมูลของผู้ที่ download slide ของคุณไปด้วย รวมทั้งการแชร์เอกสารผ่าน Google Docs โดยเฉพาะเอกสารการฝึกอบรมต่างๆเป็นต้น

การพัฒนา Applications

ทาง IMC Institute ก็มีการพัฒนา Application อยู่ตลอดเวลา เพื่อทำการวิเคราะห์ Big Data ซึ่งอยู่บน Social Media ต่าง ๆเช่น Facebook Analytic เป็นต้น อย่างในบางกรณีนี้หลายๆองค์กรไม่ได้จัดหา Server เองเนื่องจากต้องใช้  Server ขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องเลือกใช้ IaaS กับ PaaS Cloud

ทางด้าน IaaS เพื่อการพัฒนา Big Data สามารถเลือกใช้ Cloud ของ Amazon ได้ ไม่ว่าจะเป็นทั้ง Amazon EC2, S3 , Elastic Map Reduce สำหรับ PasS ใช้พัฒนา Java Application แนะนำให้เลือกใช้บริการของ Heroku

ข้อดีทั้งหมดกล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งอันทำให้ผู้อ่านเห็นภาพว่าองค์กรต่างๆสามารถใช้ Cloud Computing ได้จริง โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนกับระบบมากนัก อีกทั้งยังเสียค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริง