xxx-xxxx-xxxx admin@hederatech.com

7 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ Cloud

1. Cloud แฝงอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต

การบริการบนโลกออนไลน์ต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวเราทุกคน เช่น Hotmail , Drop box , Google Drive , Facebook , LinkedIn , Joox เป็นต้น ระบบ Cloud เข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากยิ่งขึ้น โดยผู้คนส่วนใหญ่อาจไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำ

2. ระบบ Cloud ครอบคลุมอะไรบ้าง

• จัดเก็บข้อมูล เช่น ส่งข้อมูลไปเก็บไว้บน Cloud , เก็บไฟล์บน Google Doc หรือเก็บใน Facebook เป็นต้น
• ประมวลผล เช่น เข้าถึงข้อมูลจากอุปกรณ์ใดๆก็ตามที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
• ระบบให้บริการออนไลน์ มากมายหลายประเภท

3. ทำไม Cloud ถึงได้รับความนิยม?

สามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ…
ประโยชน์ทางด้านการเงิน
• ลดค่าใช้จ่าย เพราะสร้างและบำรุงรักษาระบบได้ด้วยตนเอง
• ลดต้นทุน ลงทุนจริงตามการใช้งาน
• ลดค่าใช้จ่ายของแผนก IT
• ปรับปรุงค่าใช้จ่ายได้ตามการบริหาร
ประโยชน์ด้านการตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ
• ระบบประมวลผลสามารถใช้งานได้ทันที
• เข้า Cloud ได้จากหลากหลายช่องทาง
• รองรับการขยายตัวและมีความคล่องตัวมากขึ้น

4. ระบบความปลอดภัยของ Cloud

หลังจากได้รับการพัฒนามาอย่างยาวนาน Cloud ผ่านการเสริมสร้างเกราะทางด้านความปลอดภัยให้แก่ธุรกิจองค์กรในทุกๆจุดบกพร่อง เช่น นโยบายความปลอดภัย , ระบบป้องกัน , ความพร้อมเมื่อเกิดรั่วไหล เป็นต้น

5. เรื่องที่ผู้ใช้บริการมักเข้าใจผิด

จริงอยู่ว่า Cloud มีระบบความปลอดภัยขั้นสูง แต่หนึ่งสิ่งที่ผู้ใช้บริการมักเกิดความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรง คือ ผู้ให้บริการ Cloud จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวถ้าข้อมูลใดๆก็ตามเกิดรั่วไหลออกไป โดยความจริงแล้วข้อมูลตรงนี้เป็นเรื่องไม่ถูกต้องเสียทีเดียว เพราะผู้ใช้บริการเองก็ต้องมีส่วนดูแลข้อมูลที่นำไว้ไปบน Cloud ด้วย เนื่องจากแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญที่เก่งขนาดไหน ก็ไม่อาจป้องกันความผิดพลาดอันเกิดจากผู้ใช้ได้

6. การให้บริการระบบ Cloud สำหรับธุรกิจ

ระบบ Cloud ที่มีประโยชน์แก่องค์กร แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ
• Infrastructure-as-a-Service (IaaS) –ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและระบบจัดเก็บข้อมูล สามารถทำให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบ IT เป็นไปอย่างรวดเร็ว
• Platform-as-a-Service (PaaS) – ให้บริการด้าน Platform เพื่อนำไปพัฒนา Software และ Application โดยบริการทั้งหมดจะทำงานภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย รวมทั้งสามารถเรียกใช้งานได้ผ่าน Web Application ได้อีกด้วย
• Software-as-a-Service (SaaS) –ให้บริการด้าน Software , Application ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทุกแห่ง
• Data-as-a-Service (DaaS) – ให้บริการ Software , Application โดยรวมพื้นฐานของ IaaS, PaaS และ SaaS เข้าไว้ด้วยกัน

7. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนเลือกระบบ Cloud

สำหรับองค์กรธุรกิจ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อน เพื่อให้เขาช่วยเลือก Cloud ที่เหมาะสมต่อองค์กรของคุณ โดยต้องมีทั้ง Certification , Compliance รวมทั้งต้องวางแผนด้านความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง
สำหรับคุณค่าของการใช้บริการ Cloud สำหรับธุรกิจ ไม่ได้อยู่ที่เพื่อลดค่าใช้จ่ายเท่านั้น หากแต่ประโยชน์ที่เห็นชัดมากที่สุด ก็คือ เรื่องความคล่องตัว , นวัตกรรม รวมทั้งลดเวลาเข้าสู่ตลาด เพราะฉะนั้น Cloud จึงทำให้องค์กรพัฒนาระบบ IT ให้แข่งขันพร้อมขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว