xxx-xxxx-xxxx admin@hederatech.com

Author:

Cloud-

ระบบ Cloud มีประโยชน์อย่างไง

การพัฒนาในด้านต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ด้วยกันทั้งสิ้น โดยเฉพาะในเรื่องของระบบไอที เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ในด้านต่างๆ ด้วยกันทั้งสิ้น ระบบ Cloud เองก็เช่นเดียวกัน นี่ถือว่าเป็นระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการในหลายๆ ด้านของผู้ใช้งานด้วยกันทั้งสิ้น หลายคนที่ได้รู้จักกับระบบนี้ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมาะสมกับการได้ใช้งานเป็นอย่างมาก แต่ประโยชน์ที่แท้จริงของระบบ Cloud มีอะไรกันบ้าง ก็สามารถทำความเข้าใจได้ดังนี้ ประโยชน์ต่างๆ ของการใช้งานระบบ Cloud รองรับการขยายได้สูงมาก – การใช้งานระบบ Cloud สามารถรองรับในเรื่องของการขยายตัวได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่ระบบปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายความจุในระบบ PCU การขยายความจุในส่วนของหน่วยความจำ หรือพื้นที่ storage สำหรับการเอาไว้เก็บข้อมูล ถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มประสิทธิภาพก็สามารถเข้าไปทำการปรับแต่งค่าด้วยเวลาเพียงไม่นาน นับว่าแตกต่างจากระบบเก่าๆ ที่เคยใช้งานกันอย่างมาก รวดเร็วในการใช้งาน – ต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้สิ่งต่างๆ รอบตัวเราล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของการแข่งขันด้วยกันทั้งสิ้น ระบบ Cloud เองก็เป็นระบบที่สามารถทำให้เกิดการรองรับด้านการเปลี่ยนแปลง รวมถึงในวงการธุรกิจก็สามารถรองรับความต้องการในจุดนี้ได้เช่นเดียวกัน เพราะด้วยความที่สามารถใช้งานได้ง่ายดายทำให้การเตรียมการต่างๆ ก็สะดวกรวดเร็วตามไปด้วย ค่าใช้จ่ายถูกกว่า – จุดเด่นอีกอย่างที่คนใช้งานระบบ Cloud ได้รับประโยชน์ไปแบบเต็มๆ นั่นคือ […]

news-

คู่มือการจัดการระบบคลาวด์แบบส่วนตัวด้วย SaaS

โครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ในสถานที่มีการรักษาความปลอดภัยการกำกับดูแลและประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าระบบคลาวด์สาธารณะ แต่หลาย บริษัท ไม่ต้องการใช้งานเนื่องจากต้องลงทุนในทีมผู้เชี่ยวชาญระบบคลาวด์ ขณะนี้ซอฟต์แวร์เป็นบริการ (SaaS) กำลังถูกใช้เป็นแพลตฟอร์มการจัดการสำหรับเมฆในสถานที่หนึ่งซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการระบบคลาวด์และลดความต้องการผู้ดูแลระบบเครือข่ายที่มีความเข้าใจในระบบคลาวด์